VIKTIG! TIP-ordboka er under avvikling og vil ikke være tilgjengelig etter 30.04.2021.

 • Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • overflateruhet
  chropowatość powierzchni

  Overflateruheten sier hvordan finheten på en bearbeidet del skal være. Det er oppgitt på tegningen. Målingen av overflateruhet foregår på forskjellige måter. Vi kan måle den med en ruhetsmåler eller sammenligne den med en ruhetsmal.

  Chropowatość powierzchni mówi nam o stopniu gładkości oraz rodzaju wymaganej obróbki danej powierzchni. Pomiarów chropowatości powierzchni dokonuje się na różne sposoby. Można posłużyć się miernikiem chropowatości albo wzorcem chropowatości, który porównujemy potem z obrabianą powierzchnią.