• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • ordreseddel
  formularz zamówienia

  Bedrifter som mottar en ordre, må lage en ordreseddel som bekrefter ordren og gir alle nødvendige opplysninger om arbeidet. Ordreseddelen inneholder også en arbeidsplan. Den beskriver hver operasjon og hvordan den skal gjennomføres (prosedyren). Ordreseddelen skal også omfatte en oversikt over maskintyper, metoder, spesialutstyr og verktøy, tegninger, arbeidskort, transportkort, kontrollkort og dato for når arbeidet skal være ferdig.

  Po otrzymaniu zamówienia przedsiębiorstwo powinno wystawić formularz potwierdzający zamówienie i zawierający wszystkie niezbędne informacje. Formularz zamówienia jest jednocześnie planem pracy. Opisuje wszystkie operacje oraz sposób ich wykonywania (procedury). Formularz zamówienia powinien także zawierać wykaz maszyn i metod pracy oraz sprzętu specjalistycznego i narzędzi, rysunków, kart pracy, transportu i kontroli, a także datę planowanego ukończenia prac.