• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • oppmerking
  oznacznie

  Oppmerking er å måle og merke av viktige ting på en maskindel som skal bearbeides. Riktig oppmerking er viktig for å få et godt resultat. Oppmerking tar tid, så vi merker bare der det er nødvendig. Oppmerking er også bruk av skilt og oppmerking av kjørebaner, gangveier og andre områder på bedriften. Slik oppmerking kan være med å redusere risikoen for ulykker.

  Oznaczanie to pomiary i zaznaczanie ważnych pomiarów obrabianej części maszynowej. Właściwe oznaczanie jest konieczne dla osiągnięcia zadawalającego rezultatu. Oznaczanie to także stosowanie znaków i szyldów na trasach transportu, ścieżkach oraz w różnych strefach na terenie przedsiębiortwa. Takie oznakowanie zmniejsza ryzyko wypadku.

  Oppmerking
  Oppmerking på planskive