• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • områdejustering
  regulacja rozpiętości pomiaru

  Områdejustering og nullpunktjustering er to justeringer som utføres på instrumenter. Områdejusteringen foregår på den måten at vi setter hvor stor avstand det er mellom høyeste og laveste verdi for instrumentet. Hvis vi for eksempel ønsker at et termometer skal måle fra –25 °C til +25 °C, er måleområdet på 50 °C.

  Regulacja rozpiętości pomiaru to rodzaj regulacji instrumentów. Odbywa się w ten sposób, że ustalamy odległość między najniższą, a najwyższą wartością przyrządu pomiarowego. Na przykład: jeśli termometr ma mierzyć od –25 °C til +25 °C, to rozpiętość pomiaru wynosi 50 °C.