• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • bedriftsstandard
  Standardy zakładowe

  Bedriftsstandard er en standard som brukes internt i en bedrift. Det kan være regler for transport, lagring eller for hvordan tegningene som brukes, skal utformes. Tegninger som skal leveres til andre bedrifter, offentlige etater osv., kan ikke ha bedriftsstandard. De må ha en godkjent standard.

  Standardy zakładowe to zbiór standardów stosowanych na wewnętrzne potrzeby danego przedsiębiorstwa. Na przykład zasady dotyczące transportu, magazynowania lub rysunków technicznych. Rysunki dostarczane innym przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym itp. nie mogą mieć standardu zakładowego. W takich sytuacjach obowiązują standardy ogólnie przyjęte.