• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • omformer
  konwertor

  En omformer er et elektrisk apparat som omsetter elektrisk energi av én art til elektrisk energi av en annen art. Vi har frekvensomformere og omformere som omsetter vekselspenning til likespenning. I prosessindustrien blir mange måleresultater på anleggene omformet til elektriske signaler, slik at de kan overføres til kontrollrommet.

  Konwertor to urządzenie elektryczne, które przemienia jeden rodzaj energii elektrycznej w drugi. Istnieją konwertory częstotliwości i konwertory przemieniajace napięcie przemienne w stałe. W przemyśle procesowym wyniki pomiarów są przekształcane w sygnały elektryczne, a następnie przekazywane do sterowni.