• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • olje
  olej

  Olje er et smøremiddel som brukes i maskiner for å minske friksjonen. Vi bruker både mineraloljer og syntetiske oljer. Uten olje stopper de fleste maskiner ganske fort. Olje kan inneholde stoffer som kan være helsefarlig. Derfor må vi sikre oss med å bruke nødvendig verneutstyr. Olje og oljeprodukter forurenser miljøet rundt oss dersom vi ikke oppbevarer dem eller kvitter oss med dem på en forsvarlig måte.

  Olej to środek smarny stosowany w maszynach w celu zmniejszenia tarcia. Stosowane są oleje mineralne i oleje syntetyczne. Bez oleju smarowego większośc maszyn szybko by się popsuła. Niektóre oleje zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia. Dlatego zawsze należy pamiętać o właściwym sprzęcie ochronnym. Niewłaściwie przechowywane lub wyrzucane oleje lub produkty na bazie oleju, przyczyniają się do zanieczyszczeń środowiska naturalngo.