• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • oksygen
  tlen

  Oksygen er det vanligste kjemiske grunnstoffet på jorda. Det har atomnummer 8, det vil si at det har åtte protoner i atomkjernen. Oksygenatomer sitter normalt sammen parvis, som O2 (surstoff). Oksygen er i utgangspunktet en luktfri gass. Den er en av gassene vi bruker ved gassveising, men den kan ikke brenne alene. Oksygenet i oksygenflasker er tilsatt luktstoff av sikkerhetsmessige årsaker.

  Tlen to jeden z najczęściej spotykanych pierwiastków na kuli ziemskiej. Liczba atomowa tlenu to 8, a to znaczy, że tlen ma osiem protonów w jądrze. Atomy tlenu łączą się z reguły w pary, w postaci O2. Tlen to gaz bezwonny. Jest jednym z gazów stosowanych do spawania gazowego, ale nie jest w stanie sam się palić. Ze względów bezpieczeństwa, do tlenu w butlach gazowych dodawane są substancje zapachowe.