• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • bearbeidbart område
  obszary poddawane obróbce

  Med bearbeidbart område mener vi områder på en støpt eller sveist maskindel som skal bearbeides ferdig på maskinverkstedet. Hovedformen er da ferdig produsert på støperiet, og det gjenstår noe boring, fresing eller dreiing. På riss av maskindelen er materialet for bearbeiding angitt med strek-dobbeltpunktlinje. Slike riss finner du helst på tegninger for sponfraskillende bearbeiding av støpte gjenstander.

  Przez obszary poddawane obróbce rozumiemy obaszary części odlanych lub spawanych, które wymagają obróbki końcowej w warsztacie. Sam kształt został już stworzony w odlewni, pozostają tylko prace, które wykonujemy w warsztacie, jak wiercenie otworów, frezowanie, lub toczenie. W rzutach części maszynowych materiał przeznaczony do obróbki oznaczony jest linią dwupunktową. Tego typu rzuty spotykane są przede wszystkim na rysunkach przedstawiających obróbkę skrawaniem oraz obróbkę przemiotów odlewanych.