• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • nullpunktjustering
  regulacja punktu zerowego

  Nullpunktjustering er justering av verktøyene på en CNC slik at målesystemet vet hvordan verktøyene «ser ut». Nullpunktjustering kan også være justering av måleapparater.

  Regulaca punktu zerowego to regulacja narzędzi maszyny CNC tak, by układ pomiarowy „miał pojęcie” o wyglądzie narzędzia. Pojęcie regulacji punktu zerowego spotykane jest także w regulacji instrumentów pomiarowych.