• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • normaltrykk
  ciśnienie normalne

  Normaltrykk er det vanlige lufttrykket som er på jordoverflaten, det såkalte atmosfæretrykket. Når vi i hverdagen måler trykk, er det egentlig overtrykk vi måler. Det vil si hvor stort trykket er over normaltrykket. Vi målet lufttrykket med et manometer. Det er nullstilt på atmosfæretrykket. Det instrumentet viser over null, er overtrykket. Normaltrykket pluss overtrykket kalles absolutt trykk.

  Ciśnienie normalne to ciśnienie powietrza znajdującego się nad naszymi głowami, tak zwane ciśnienie atmosferyczne. Mierząc ciśnienie, dokonujemy w zasadzie pomiaru nadciśnienia. Czyli różnicy w stosunku do ciśnienia normalnego. Do pomiarów ciśnienia posługujemy się manometrem. Manometr za punkt zerowy przyjmuje ciśnienie atmosferyczne. Pomiary wskazujące wartości powyżej zera, mierzą nadciśnienie. Ciśnienie normalne + nadciśnienie = ciśnienie absolutne.