• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • nikkel-metallhybridbatteri
  baterie niklowo-metalowo-wodorkowe

  Nikkel-metallhybridbatterier (Ni-MH-batteri) er batterier som brukes i blant annet mobiltelefoner og andre oppladbare elektriske verktøy. De kan lades opp igjen omtrent 1000 ganger. Nikkel-metallhybridbatterier blir ikke regnet som farlig avfall, men skal leveres til gjenvinning når de kasseres.

  Baterie niklowo-metalowo-wodorkowe (baterie Ni-MH) to baterie stosowane w telefonach komórkowych oraz różnego typu ładowalnych urządzeniach elektrycznych. Dają się ładować około 1000 razy. Baterie niklowo-metalowo-wodorkowe nie stanowią zagrożenia dla środowiska, ale należy je po zużyciu oddać do recyklizacji.

  NiMH- batteri  © Basert på skisse laget av John Vedde, Kjemisk institutt, UiO
  Lader for Ni-MH-batterier  © Apple