• Bokmål
  • Nynorsk
  • Polsk
  • Litauisk
  • Ingen
  • målestokk
    skala

    Målestokken beskriver forholdet mellom tegningen av en gjenstand og den virkelige størrelsen på gjenstanden. Målestokken skal være oppgitt på alle tegninger. Når noe er tegnet i sin naturlige størrelse, sier vi at det er tegnet i målestokk 1 : 1. Ved forstørring står det største tallet først, og ved forminskning står det minste tallet først. Målestokk 2 : 1 sier altså at risset er dobbelt så stort som gjenstanden.

    Skala opisuje stosunek rysunku do rzeczywistych wymiarów przedmiotu. Skalę należy podawać na wszystkich rysunkach. Jeśli coś oddane jest w naturalnej wielkości, to mówimy, że skala rysunku to 1:1. W przypadku powiększenia najpierw podajemy liczbę największą, a przy pomniejszeniu – najmniejszą. Skala 2:1 oznacza więc, że rzut jest dwa razy większy od rzeczywistego przedmiotu.