• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • målegrenselinje
  graniczna linia wymiaru

  Målegrenselinjer er linjene som danner grenser for målene på en tegning. Det er standarder for hvordan målgrenselinjene skal tegnes. Disse finnes i Verkstedhåndboka.

  Graniczne linje wymiaru to linie tworzące granice wymiarów na rysunku technicznym. Tego typu linie są znormalizowane. zasady ich rysowania znajdują się w Verkstedhåndboka.