• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • måleelement
  element pomiarowy

  I prosessindustrien består måleinstrumentene normalt av et måleelement og en signalomformer med nullpunkt- og områdejustering. Måleelementet er et instrument som overvåker en prosess. Omformeren gjør målingene fra måleelementet om til elektriske signaler som sendes via kabler til et kontrollrom. Derfra blir signalene lest av, og prosessen kan reguleres hvis det er avvik.

  W przemyśle procesowym instrumenty pomiarowe składają się zazwyczaj z elementu pomiarowego i konwertora sygnałów. Element pomiarowy to instrument monitorujący przebieg danego procesu. Konwertor przetwarza pomiary elementu pomiarowego na sygnały elektryczne, które wysyłane są przewodami do sterowni. Tam sygnały zostają odczytane, a przebieg procesu regulowany, w razie odstępstw od normy.

  Prinsipp for et måleinstrument