• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • metrisk gjenge
  gwint metryczny

  Metriske gjenger eller M-gjenger er en betegnelse på et gjengesystem som angir gjengenes ytterdiameter og stigning i millimeter. Flankevinkelen er 60 °, og de finnes både som grove gjenger og fine gjenger. Metriske gjenger er de vanligste gjengene i Europa og Asia. I engelsktalende land brukes unifiedgjenger, som måler diameteren i tommer.

  Gwinty metryczne, czyli gwinty M, to określenie systemu klasyfikacji gwintów, w którym zewnętrzna średnica gwintu i skok wyrażane są w milimetrach. Mają kąt 60 °, dostępne są jako gwinty grube i drobne. Gwinty metryczne to najczęściej stosowane gwinty w Europie i Azji. W krajach anglojęzycznych używa się gwintów zunifikowanych, w których średnica wyrażana jest w calach.

  Metriske ISO-gjenger, grove
  Metrisk gjenge
  Måling av stigning på metriske gjenger