• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • avviksbehandling
  Traktowanie odstępstw od normy.

  Avviksbehandling er de rutinene vi har for å rette opp avvik. Det er viktig å ha et system som kartlegger, analyserer og følger opp avvik og feil for å hindre at feilen skjer flere ganger. Det kan være nødvendig å endre arbeidsprosessene eller oppdatere kvalitetssystemet. Endringer må gjøres kjent og bli en del av arbeidsbeskrivelsen. Feilproduserte varer må merkes godt så de ikke kommer inn i produksjonen igjen eller blir levert til kunder.

  Traktowanie odstępstw od normy to procedura poprawy zaistniałych błędów. Aby uniknąć wielokrotnego powtarzania tych samych pomyłek, należy ustanowić procedury monitorownia, analizy i naprawiania wszelkich błędow, zapobiegając ponownemu powtórzeniu się takiej sytuacji. Być może trzeba będzie zmienić proces produkcji lub zrewidować procedury zapewniania jakości. O wprowadzonych zmianach należy powiadomić osoby zatrudnione przy produkcji. Wadliwie towary należy stosownie oznaczyć tak, by nie wróciły z powrotem do cylku produkcji, albo nie zostały dostarczone klientom.