• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • låsemutter
  nakrętka zabezpieczająca

  En låsemutter er en mutter som settes oppå en annen mutter for å låse den. Vi setter to muttere oppå skruen og låser dem ved å sku dem mot hverandre. Noen låsemuttere har innebygget en ring av nylon. Nylonet øker friksjonen mot skruen og hindrer at den skrur seg opp igjen. Slike muttere skal bare brukes én gang.

  Nakrętka zabezpieczająca to nakrętka zakładana na inną nakrętkę, w celu blokady. Na śrubę zakładamy dwie nakrętki, a potem blokujemy dokręcając je w przeciwnym kierunku. Niektóre takie nakrętki mają wbudowany nylonowy pierścień. Nylon zwiększa tarcie śruby, chroniąc ją od poluzowania się. Tego typu nakrętki to nakrętki jednorazowe.

  Låsemutter og noen andre skruesikringer