• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • løsemiddel
  rozpuszczalnik

  Et løsemiddel er et kjemisk produkt som kan skade hjernen og sentralnervesystemet. Siden løsemiddel fordamper lett i luft og det er denne dampen som er skadelig, må vi bruke riktig åndedrettsvern. De vanligste symptomene er hodepine, kvalme og dårlig konsentrasjon. Det kan skape farlige situasjoner. Dersom noen mister bevisstheten, er det en livstruende situasjon. Vedkommende må ut i frisk luft så snart som mulig.

  Rozpuszczalnik to substancja chemiczna szkodliwa dla mózgu i centralnego układu nerwowego. Ponieważ rozpuszczalniki szybko ulatniają się w powietrzu, tworząc szkodliwe wyziewy, szczególnie ważne jest stosowanie właściwego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Najczęstsze objawy zatrucia rozpuszczalnikiem to bóle głowy, mdłości i trudności z koncentracją. Zatrucie rozpuszczalnikeim może spowodować groźne sytuacje. W razie utraty przytomności, istnieje nawet zagrożenie życia. Poszkodowanego trzeba wtedy natychmiast przenieść na świeże powietrze.