• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • lønnskostnad
  koszty wynagrodzenia

  Lønnskostnader er de kostnadene en bedrift har til lønninger til de ansatte. Lønnskostnadene beregnes ut fra den tiden det går med til å produsere en vare eller utføre en tjeneste. Lønnskostnaden er en variabel kostnad og utgjør en stor kostnadsfaktor ved all produksjon. I tillegg til lønnen må bedriften betale feriepenger og sosiale utgifter.

  Koszty wynagrodzenia to koszty, ktore przedsiębiorstwo ponosi w zwiazku z wynagrodzeniem pracowników. Koszty wynagrodzenia obliczamy ustalając czas wymagany na wyprodukowanie towaru czy wykonanie usługi. Wynagrodzenia to koszty zmienne, stanowią zazwyczaj dużą część kosztów produkcji. Poza wynagrodzeniem przedsiębiorstwo zobowiązane jest także do innych wypłat, na przykład świadczenia urlopowe czy wydatki socjalne.