• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • logisk funksjon
  funkcja logiczna

  En logisk funksjon betyr at ett eller flere kriterier må være oppfylt før det skjer noe. Vi bruker logiske funksjoner både i elektroteknikken, trykkluftteknikken og hydraulikken. Vi bruker logiske funksjoner når vi ønsker at en arbeidsenhet skal utføre et arbeid når ett eller flere kriterier er oppfylt. Hvis vi for eksempel ønsker at en el-motor starter først når vi har betjent to elektriske brytere, har vi en logisk funksjon. De viktigste logiske funksjonene er OG-funksjon, ELLER-funksjon, IKKE-funksjon og JA-funksjon. De logiske funksjonene kan settes opp i en funksjonstabell.

  Przez funkcje logiczną rozumiemy to, że jedno lub kilka kryteriów musi być spełnionych, aby coś innego mogło zaistnieć. Funkcje logiczne stosowane są miedzy innymi w elektrotechnice i pneumatyce. Z funkcji logicznych korzystamy jeśli chcemy, by dana jednostka pacująca wykonała jakąś pracę w sytuacji, która spełnia dane kryteria. Na przykład: jeśli chcemy, by silnik elektryczny zapalił dopiero po uaktywnieniu dwóch przełączników, to mamy do czynienia z funkcją logiczną. Najważniejsze funkcje to: ORAZ, LUB, NIE i TAK. Rozmaite funkcje logiczne wpisujemy w tablicę funkcji.

  Figuren viser de logiske symbolene (til venstre) og ventilsymbolene (til høyre) for de viktigste logiske funksjonene. De fire funksjonene er (fra toppen): OG, ELLER, IKKE og JA