• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • likespenning
  napięcie stałe

  En likespenning er en spenning som enten er bare positiv eller bare negativ (bare én av delene). Et batteri er en likespenningskilde. Fra den går en likestrøm fra plusspolen gjennom en forbruker som gjør nytte av strømmen, og tilbake til minuspolen.

  Napięcie stałe to napięcie, które jest tylko pozytywne, lub tylko negatywne (albo jedno albo drugie). Źródłem napięcia stałego jest bateria. Z baterii prąd stały płynie od bieguna dodatniego poprzez aparat korzystający z prądu, i z porwotem do bieguna ujemnego.

  Spenningskurver for likespenning og vekselspenning