• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • LH
  LH

  LH er en forkortelse for det engelske uttrykket «left hand» og er en merking på tegninger av skruer og muttere. LH viser at skruen eller mutteren er venstregjenget og skal trekkes til mot urviseren. Høyregjengete skruer og muttere (RH = right hand) er det vanligste, så de er ikke alltid merket.

  LH to skrót z angielskiego, „left hand», jest to oznaczenie śrub i narętek na rysunku technicznym. LH oznacza, że śruba czy nakrętka ma być wkręcana w kierunku odwrotnym od kierunku wskazówek zegara. Najczęściej stosowane śruby i nakrętki są prawoskrętne (RH = right hand), z reguły nie oznaczamy prawoskrętności na rysunkach.