• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • lakk
  lakier

  Lakk er overflatebehandling som brukes på metaller for å beskytte mot korrosjon og for å få et produkt med fint utseende. Før vi lakkerer må vi gjøre et grundig forarbeid. Lakk består av pigment, bindemiddel og løsemiddel. Det er viktig å bruke åndedrettsvern når vi arbeider med løsemidler.

  Lakier to rodzaj obróbki powierzchni metali, w celu zabezpieczenia ich od korozji i uzyskania atrakcyjnego wyglądu produktu. Przed nałożeniem lakieru należy starannie wykonać prace przygotowawcze. Lakier składa się z pigmentu, spoiwa i rozpuszczalnika. Przy pracach z rozpuszczalnikiem szczegónie ważne jest stosowanie właściwych środków ochrony układu oddechowego.