• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • kvalitetsledelse
  zarządzanie jakością

  Kvalitetsledelse er å planlegge og gjennomføre kvalitetsarbeid. Da må man sette av nok økonomiske og menneskelige ressurser for å få sikre akseptabel kvalitet på de produktene som leveres.

  Pod pojęciem zarządzania jakością rozumiemy planowanie i realizację działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości pracy. Produkcja towarów o pożądanej jakości wymaga właściwych zasobów finansowych i ludzkich.