• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • kullbuemeisling
  dłutowanie łukiem węglowym

  Kullbuemeisling er brenning av stål med en kullelektrode. Da må vi ha en elektrodeholder som er beregnet på kullelektrode. I tillegg bruker vi trykkluft til å blåse vekk det smeltete metallet.

  Dłutowanie łukiem węglowym to metoda cięcia stali przy pomocy elektrody węglowej. Do elektrody węglowej niezbędny jest specjalny uchwyt. Do rozdmuchiwania stopionego materiału posługujemy się sprężonym powietrzem.