• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • krympemonn
  ujemna różnica wymiarów pasowania

  Krympemonn er den toleransen vi må ha ved en krympeforbindelse før vi starter oppvarmingen og/eller nedkjølingen. Ved krymping av en aksel og et nav må akselen ha litt større mål enn navet når de er kalde (krympemonn). Akselen blir fryst ned, og da minker diameteren. Når navet blir varmet opp, øker diameteren på hullet. Når temperaturen er normal igjen, vil delene sitte godt fast i hverandre.

  Ujemna różnica wymiarów pasowania to tolerancja połączenia skurczowego, przed rozpoczęciem nagrzewania i/lub zmrażania. Przy kurczeniu wałka i trzpienia, wałek musi być nieco większy, w chwili gdy oba przedmioty są zimne (ujemna różnica wymiarów pasowania). Wałek zostaje zmrożony, a wtedy jego średnica także się zmniejszy. Po nagrzaniu trzpienia zwiększy się średnica otworu. Kiedy temperatura znowu powróci do normy obie części będą do siebie mocno dopasowane.