• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • kostnad
  koszty

  Kostnader defineres som forbruk av ressurser målt i penger. Det betyr at kostnadene omfatter alle de ressursene en bedrift bruker å produsere en vare. Vi skiller mellom faste kostnader og variable kostnader. En kostnad er ikke det samme som en utgift eller en utbetaling. Et eksempel: Idet vi fyller bensin for 300 kroner, får vi en betalingsforpliktelse. Denne forpliktelsen er utgiften og er på kr 300. Utbetalingen skjer idet vi faktisk betaler for bensinen. Kostnaden oppstår imidlertid etter hvert som vi bruker av bensinen vi har kjøpt. På en tur bruker vi for eksempel en liter bensin. Kostnaden for den turen tilsvarer da prisen av en liter bensin.

  Koszty to zużycie zasobów, mierzone w pieniądzach. To znaczy, że pojęcie kosztów obejmuje wszystkie zasoby, zużyte przez przedsiębiorstwo na wyprodukowanie danego towaru. Rozróżniamy koszty stałe i zmienne. Koszty to nie to samo co wydatki czy zapłaty. Na przykład: Tankując benzynę za 300 koron podjęliśmy się zobowiązania finansowego. To zobowiązanie to wydatek, wynosi 300 kr. Zapłata odbywa się w chwili płacenia za benzynę. Ale koszty powstają w trakcie stopniowego zużywania zakupionej benzyny. W czasie jednej jazdy zużyliśmy litr benzyny. To znaczy, że koszty tej jazdy są równe cenie litra benzyny.