• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • korrosjon
  korozja

  Korrosjon er en form for oksidasjon og kan defineres som en uønsket reaksjon mellom et materiale og miljøet omkring det. I korrosjonsprosessen brytes materialet ned og svekkes. Rene metaller reagerer med vann og luft. De mest kjente formene for korrosjon er at jern og stål ruster, og at kobber irrer. Vi skiller mellom ulike typer korrosjon, som jevn korrosjon, gropkorrosjon, galvanisk korrosjon og spenningskorrosjon. Vi kan beskytte stålet mot korrosjon med maling eller annen overflatebehandling. Man kan også bruke offeranoder for å hindre korrosjon.

  Korozja to rodzaj utlenienia, określamy ją jako niepożądaną reakcję między matriałem, a otaczającym go środowiskiem. W procesie korozji materiały niszczeją i słabną. Metale czyste reagują z wodą i powierzem. Najbardziej znane przykłady korozji to rdzewienie stali i żelaza oraz śniedzenie miedzi. Rozróżniamy wiele rodzajów korozji, na przykład korozja równomierna, wżerowa, elektrochemiczna czy naprężeniowa. Stal chronimy od korozji malowaniem lub inną formą obróbki powierzchni. W celu zapobiegania korozji stosujemy także anody protektorowe.