• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • korrigerende tiltak
  działania korygujące

  Korrigerende tiltak er tiltak som retter seg mot produkter som er i produksjonen. For at samme feil ikke skal oppstå hver gang vi produsere varen, må vi sette inn korrigerende tiltak for å rette feilen.

  Działania korygujące to działania podjemowane z myślą o produkowanych towarach. Podjęte działania korygujące sprawia, że nie będziemy kilkaktrotnie popełniać tego samego błędu produkcji.