• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • konisk rullelager
  stożkowe łożysko wałeczkowe

  Et konisk rullelager har en rulleflate som er konisk. Koniske rullelagre blir brukt der aksiale og radiale krefter virker samtidig. Koniske rullelagre må monteres parvis – det vil si både innerring og ytterring fra samme lager. Vanlige bruksområder er hjulnav og girkasser på kjøretøy.

  Stożkowe łożyska wałeczkowe mają wałeczki o kształcie stożkowym. Stosowane są tam, gdzie mamy do czynienia z jednoczesnym działaniem sił radialnych i osiowych. Łożyska stożkowe należy montować parami – to znaczy zarówno pierścień wewnętrzny jak i zewnętrzny tego samego łożyska. Stosowane są z reguły w piastach kołowych oraz skrzyniach biegów pojazdów.

  Konisk rullelager  © SKF
  Bruk av ulike typer rullingslagre  ©