• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • konisitet
  stożkowatość

  Konisitet er et utrykk for hvor mye en diameter øker på en aksel i løpet av en bestemt lengde. Konisitet er oppgitt som et forhold, for eksempel 1:10. Det betyr at diameteren øker med 1 mm på 100 mm lengde. På 100 mm øker den 10 mm.

  Stożkowatość wyraża wzrost średnicy walca w stosunku do danego odcinka długości. Stożkowatość wyrażamy stosunkowo, na przykład 1: 10, co oznaczna, że średnica wzrsta o 1 mm na każde 100 mm długości. Na 100 mm wzrośnie o 10 mm.