• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • kombinert målsetting
  wymiarowanie łączone

  Kombinert målsetting er en type målsetting i tegning som bruker kjedemålsetting og parallellmålsetting samtidig på delen. Når vi bruker kombinert målsetting, er regelen at alle viktige funksjonsmål skal oppgis som parallellmålsetting.

  Wymiarowanie łączone rodzaj wymiarowania rysunku technicznego, w kórym łączymy wymiarowanie łańcuchowe z wymiarowaniem równoległym. Przy wymiarowaniu łączonym obowiązuje następująca zasada: Wszystkie ważne wymiary należy podawać w wymiarowniu równoległym.