• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • kohesjon
  kohezja

  Kohesjon er en bindekraft – en kraftvirkning som skyldes tiltrekning mellom like molekyler. Molekylene i et legeme blir holdt sammen av kohesjonskrefter, som skyldes elektrisk tiltrekning mellom ladningene i atomene. Dette benytter vi oss av ved bruk av lim. Kohesjon betyr da hvor sterkt limet er. Skal et legeme brytes i stykker, må kohesjonskreftene overvinnes.

  Kohezja to siła wiążąca – wywołana siłą oddziaływań międzycząsteczkowych. Cząsteczki danego ciała trzymają się razem pod wpływem działania sił kohezji, powstałych dzięki przyciąganiu się ładunków atomów. Działanie tych sił wykorzystujemy do klejenia. Kohezja to także określenie wytrzymałości kleju. Aby dane ciało dało się połamać na kawałki, niezbędne będzie przezwyciężenie sił kohezji.