VIKTIG! TIP-ordboka er under avvikling og vil ikke være tilgjengelig etter 30.04.2021.

 • Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • klassifisering
  klasyfikacja

  Klassifisering er merking og emballering av kjemikalier i grupper etter hvilke farer som er forbundet med å bruke, transportere og kvitte seg med dem. Det er utarbeidet et nytt reglement for klassifisering og merking (CLP) som skal gjelde internasjonalt.

  Klasyfikacja to oznakowanie i pakowanie chemikaliów zgodnie z grupami zagrożenia, w zależności od niebezpieczeństw związanych z ich użytkiem, transportem i wurzycaniem. Niedawno opracowano nowy miedzynarodwy regulamin klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, CLP.