• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • kilsveis
  spaw pachwinowy

  En kilsveis er en sveis mellom to deler som danner en vinkel med hverandre på 90°. Det regnes som den enkleste måten å sveise på. På grunn av varmen fra sveisen vil platene vri seg. Ved å ha litt større vinkel på den siden som skal sveises først, er det større sjanse for at platene blir 90° når sveisen er ferdig.

  Spaw pachwinowy to rodzaj połączenia spawanego między dwoma częściami usytuowanymi względem siebie pod kątem 90°. To najprostsza metoda spawania. Pod wpływem ciepła spawu, płyty mogą się skręcać. Zwiększając kąt boku, od którego rozpoczynamy spawanie, zwiększamy szanse otrzymania kąta 90° po ostygnięciu spawu.

  La vinkelen være litt større på den siden du skal sveise først
  Det er lettere å sveise når fugesidene danner like stor vinkel med vertikallinjen
  Oppbygging av en kilsveis