• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • kile
  klin

  Kile er et maskinelement som brukes når man skal sette sammen løsbare forbindelser, for eksempel et nav på en aksel. Kilen virker som medbringer, det vil si som en kraftoverfører. Vi skiller mellom langkileforbindelser og tverrkileforbindelser. I en langkileforbindelse er kilen montert i akselretningen, og i en tverrkileforbindelse er kilen montert tvers gjennom akselen.

  Klin to element maszynowy stosowany do tworzenia połączeń rozłącznych, jak na przykład piast wałka. Klin funkcjonuje jako przenośnik siły. Rozróżniamy wzdłużne połącznia klinowe i poprzeczne połączenia klinowe. W połączeniu wzdłużnym klin założony jest w tym samym kierunku, co oś wałka. W połączniu poprzecznym, klin założony jest w poprzek osi wałka.

  Hakekile