• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • katodefordamping
  powlekanie parowaniem katody

  Katodefordamping (katodeforstøvning) er en metallmetalliseringsmetode. Katodefordamping er en langsom avvirkning av katodemateriale. Materiale som fjernes på dette viset, slår seg ned på flater i nærheten, for eksempel i rørveggen på et rør, som en meget tynn hinne. Det benyttes til påføring av et tynt metallbelegg på et annet metall.

  Powlekanie parowaniem katody (rozpylanie katodowe) to jedna z metod kładzenia powłók metalicznych. Polega na powolnym zdejmowaniu matriału katody. Zdjęty w ten sposób materiał osiada na najbliższych powierzchniach, na przykład na ścianie rury, w postaci cieniutkiej błony. Metodę tę stosujemy do powlekania metali cienką powłoką innego metalu.