• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • katode
  katoda

  En katode er en av to elektroder som forbindes med transport av elektrisk likestrøm. Den andre elektroden kalles anode. Ordet katode kommer fra gresk og betyr «å synke», mens anode betyr «å stige». Strømmens retning er inn i anoden og ut av katoden. Katode er betegnelse på strømtilførselsledningen (elektroden) som er koblet til den negative polen på strømkilden. Den andre strømtilførselsledningen – anoden – kobles til plusspolen.

  Katoda to jedna z elektrod stosowanych przy transportcie prądu stałego. Druga elektroda to anoda. Słowo katoda pochodzi z greki i znaczy „opadać”, natomiast anoda znaczy „wspinać się”. Prąd wpływa anodą, a wypływa katodą. Katoda to określenie przewodu dostarczającego prąd (elektrody) podłączonej do ujemnego bieguna źródła prądu. Druga katoda – anoda –podłączona jest do bieguna dodatniego.