• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • kappelengde
  długość przycięcia

  Kappelengde er den lengden vi kapper et arbeidsstykke før bearbeidingen. Skal alle sidene på arbeidsstykket bearbeides, må vi ha det litt lengre på endene enn det ferdige målet skal bli. Kappelengden er også viktig når vi skal bøye rør. Da er det regler for hvor langt røret skal være før vi bøyer det. Diameteren på røret bestemmer det. Kapper vi bare et rør uten å beregne kappelengden, må vi sannsynligvis kappe av begge endene når bøyen er ferdig. Det tar tid, og det blir mye materialsvinn.

  Długość przycięcia to odcinek odkrajany od materiału przed obróbką. Jeśli mamy obrabiać materiał ze wszystkich stron, to końcówki muszą być nieco dłuższe od wymiarów zamierzonych. Długość przycięcia jest także ważna przy gięciu rur. Istnieją zasady określające długość rury przed zginaniem. To zależy od średnicy rury. Jeśli utniemy rurę bez uprzedniego obliczenia wymaganej długości przycięcia, to najprawdopodobniej trzeba będzie ją potem docinać z każdej strony. To czasochłonne i mało wydajne.