• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • kalibrering
  Kalibrowanie

  Kalibrering er justering og kontroll av måleverktøy. Riktige måleverktøy er nødvendig for å sikre at produktene har god kvalitet. Måleresultatene endrer seg når måleverktøyene brukes. Derfor måp alle måleverktøy jevnlig kontrolleres og justeres. Kalibrering kan bare utføres av firmaer som er godkjent (akkreditert) for det.

  Kalibrowanie to nastawianie i kontrola narzędzi pomiarowych. Właściwe narzędzia pomiarowe to niezbędny warunek wymaganej jakości produktu. Po pewnym czasie eksploatacji narzędzi, wyniki pomiarów się zmienią. Dlatego wszystkie narzędzia pomiarowe należy regularnie kontrolować i nastawiać. Kalibrowanie narzędzi wykonywane jest tylko i wyłącznie przez przedsiębiorstwa, które mają na to zezwolenie (akredytacje).