• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • kaldbøying
  gięcie na zimno

  Kaldbøying er å bøye rør eller annet stål uten å varme det opp. Skal vi bøye kaldt må vi bruke et bøyeapparat eller en bøyetang. Har vi et stort antall deler som skal bøyes likt, kan det være en fordel å lage en bøyejigg. Bøyejigg er et apparat som vi kan få alle bøyene lik i. Ved all kaldbøying må vi passe på å ikke få sprekker i strekksonen på yttersiden av materialet.

  Gięcie na zimno to zgnianie rur lub stali, bez uprzedniego nagrzewania. Do naginania na zimno możemy posłużyć się aparatem do gięcia lub specjalnymi szczypcami. Jeśli mamy wykonać wiele identycznych zgięć, to warto zrobić szablon. Szablon umożliwia wyrabianie takich samych zgięć. Podczas gięcia na zimno należy szczegónie uważać, aby w strefie zgniania nie doszło do pęknięć po zewnętrznej stronie materiału.

  Kaldbøying ved hjelp av et hydraulisk bøyeapparat