• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • kadmium
  kadm

  Kadmium (Cd) er et tungmetall som tidligere ble mye brukt i batterier og elektroniske produkter. Det har mange likhetstrekk med sink. Nikkelkadmium-batterier (NiCd) har unike egenskaper som gjør at de fremdeles brukes. Man diskuterer muligheten av å forby batterier som inneholder tungmetaller som kadmium. Kadmium er mye omtalt i miljøsammenheng og utgjør en helsefare ved arbeid i industrien.

  Kadm (Cd) to metal ciężki, dawniej stosowany w bateriach i produktach elektronicznych. Jest podobny do cynku. Baterie niklowo-kadmowe (baterie Ni-Cd) mają szczególne właściwości, więc ciągle są w użyciu. Ale obecnie toczą się dyskusje nad ewentualnym zakazem sprzedaży baterii zawaierających metale ciężkie, jak kadm. Kadm to pierwiastek krytykowany przez ekologów, stosowany w przemyśle kadm jest szkodliwy dla zdrowia.