• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • jern-karbondiagram
  wykres żelazno-węglowy

  Et jern-karbondiagram er en skjematisk fremstilling av karboninnholdet i stål og stålets egenskaper ved forskjellig karboninnhold. Stålets struktur forandrer seg med forskjellig karboninnholdet og ved ulike temperaturforhold.

  Wykres żelazno-węglowy to schematyczny grafik przedstawiający zawartość węgla w stali, oraz właściwości stali o różnej zawartości węgla. Struktura stali zależy od zawartości węgla i temperatury.