• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • jern
  żelazo

  Jern blir framstilt av jernmalm Utgangspunktet er blant annet magnetitt, som er magnetisk. Malmen blir fraktet fra gruvene og til et anrikingsanlegg. Der blir den knust, og ved hjelp av en magnet blir jernmalmen skilt ut fra stein og andre urenheter. Jernmalm er utgangspunktet for framstilling av stål.

  Żelazo otrzymujemy z rudy żelaza. Składnikiem podstawowym jest z reguły magnetyczny magnetyt. Wydobytą w kopalni rudę żelaza tranportujemy na powierzchnię, do wzbogacenia. Potem ruda zostaje skruszona, a magnetyczne rudy żelaza oddzielone, przy pomocy magnesu, od kamieni i innych zanieczyszczeń. Ruda żelaza to podstawowy surowiec produkcji stali.