• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • ionebinding
  wiązanie jonowe

  Vi får ionebindinger ved at atomer med ulike elektrisk ladning (positiv og negativ) tiltrekkes av hverandre. Natriumklorid (NaCl) er et eksempel på en ionebinding. Ionebinding skjer alltid mellom grunnstoffer som er metall, og grunnstoffer som ikke er metall. I eksempelet er natrium et metall og klor ikke et metall.

  Wiązania jonowe powstają w wyniku przyciągania się atomów o różnym ładunku elektrycznym (dodatnim i ujemnym). Chlorek sodu (NaCl) to przykład wiązania jonowego. Wiązania jonowe powstają zawsze między pierwiastkiem metalicznym i niematalicznym. W powyższym przykładzie sód to metal, a chlor to pierwiatek niemetaliczny.

  Natriumklorid (NaCl) er et eksempel på en ionebinding