• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • internasjonal standard
  norma międzynarodowa

  En internasjonal standard er en standard som er fastsatt gjennom ISO, International Organization for Standardization. Norge har ingen forpliktelse til å fastsette alle internasjonale standarder som Norsk Standard. Når internasjonale standarder blir fastsatt som europeiske standarder, må vi også derimot også fastsette dem som Norsk Standard.

  Normy międzynarodowe to normy zatwierdzane przez ISO, czyli Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Norwegia nie jest zobowiązana do automatycznego wcielania norm międzynarodowych do Norsk Standard. Ale norma, która została przyjęta przez Eupropejską Normę, musi być także włączona do Norsk Stanard.