• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • instrumentsignal
  sygnały instrumentów

  Instrumentsignaler er elektriske signaler som overføres fra instrumenter som måler temperatur, trykk osv., til dataskjermer eller displayer. Strømstyrken varierer fra 4 mA til 20 mA.

  Sygnały instrumentów to sygnały elektryczne wysyłane przez przyrządy pomiarowe mierzące temperaturę, ciśnienie itp. do ekranów komputerowych lub wyświetlaczy. Natężenie prądu to od 4mA do 20 mA.