• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • innvendig dreiestål
  nóż tokarski do obróbki wewnętrznej

  Innvendig dreiestål er dreiestål som brukes til innvendig dreiing. De innvendige dreiestålene er forskjellige fra de utvendige. Holderen har en lang arm som skal nå inn i utboringshullet. En slik lang arm kan gi vibrasjoner (sperringer). Den må derfor være så tykk som mulig og ikke lenger enn nødvendig.

  Nóż do obróbki wewnętrznej stosujemy do wewnętrznej obróbki tokarką. Noże do obróbki wewnętrznej różnią się od noży stosowanych do obróbki zewnętrznej. Oprawka takiego noża ma dłuższe ramię, które wkładamy we wgłębienie. Takie ramię może powodować wibracje (drgania). Dlatego powinno być jak najgrubsze i nie dłuższe, niż to konieczne.