• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • innstillingsvinkel
  kąt przystawienia

  Innstillingsvinkelen er vinkelen skjæreverktøyet har i forhold til arbeidsstykket. I dreiebenk er det vanlig med en innstillingsvinkel på 90°. Det meste av skjæretrykket går da i lengderetningen. Ved grovdreiing og store arbeidsstykker bruker vi mindre innstillingsvinkel.

  Kąt przystawienia to kąt między narzędziem skrawającym, a obrabianą powierzchnią. W tokarkach kąt przystawienia wynosi z reguły 90°. Większa część siły skrawania będzie wtedy działać wzdłużnie. Do zgrubnej obróbki większych kawałków materiału stosujemy mniejszy kąt przystawienia.